måndag, januari 25, 2016

Växande svensk nationalism och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Varifrån kommer samerna?
Samernas ursprung har intresserat forskare åtminstone sedan Johannes Schefferus tid på 1600-talet. Men, fortfarande flera hundra år efter Schefferus tid är fortfarande samernas ursprung en omdiskuterad fråga.
Samernas ursprung har blivit en het fråga
Samernas ursprung har dessutom blivit en het fråga i och med växande svensk nationalism. På nationalistiska forum och nyhetssajter diskuteras  om samerna kan räknas som svenskar, samernas ursprung och när deinvandrat till ”Sverige”. Debatten bygger huvudsakligen på antaganden ochtyckanden utan fakta.

Nationalistiska forum och samernas ursprung
På www.nordfront.se kan man läsa ”Att samerna skulle vara Sveriges ursprungsbefolkning är en propagandamyt som våra fiender använder sig av och som, tyvärr, är starkt rotad bland många svenskar. Sverige befolkades söderifrån av germanska folkstammar”…och på www.nordisk.nu ”lapparna kom senare än germanerna bevisas av arkeologiska forskningsresultat. Sveriges äldsta fynd för mänsklig aktivitet har hittats i Skåne”. Liknande oseriösa kommentarer finns på www.patriot.nu och andra nationalistiska forum.

Samernas ursprung och begreppsförvirring
”Urfolk” är ett nytt begrepp i folkrätten och som införts i nya folkrättsliga dokument som ILO konvention 169, (antagen av International Labor Organisation  år 1989), och FN:s Deklaration om urfolk, (antagen av Förenta Nationerna år 2007). Begreppet urfolk är ett juridiskt begrepp och betyderinte samma sak som ett folks ursprung, varifrån ett folk kommer eller vem som kom först. Det juridiska begreppet ”urfolk” har bara tillkommit för att veta vilka folk man talar om i FN dokument. Det kunde lika gärna hetat ”Ecofolk” elller ”Xfolk”. Men, världens alla nationer tyckte ”Urfolk” passade bäst och var mest beskrivande.
Nu ska det tilläggas att i de folkrättsliga dokumenten heter det ”Indigenous People”. Detta översatte UD först till ”Urbefolkning” och senare till ”Urfolk”. Så ordet urfolk är bara en svensk översättning.
Jag kommer i nästa blogginlägg närmare förklara det folkrättsliga begreppet ”Urfolk”.
Begreppet urfolk har dock tolkats i nationalistiska forum som vem som kom först och startat en het debatt om samernas ursprung.

Nationalism
Nationalism i sig själv kan ha positiva, trevliga och harmlösa uttrycksformer som i exempelvis idrottssammanhang när människor hejar på tävlande från den egna nationen.
Men, nationalism kan även ta sig andra uttryckssätt med ödesdigra konsekvenser eller som leder till motsättningar mellan folkgrupper.
Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Numera talar man om olika typer av nationalism. De olika nationalismerna bygger på olika grundantaganden om nationell gemenskap och kan alltså yttra sig på skilda sätt.
I dag har forskare som Benedict Anderson och andra ifrågasatt de nationella gemenskaperna som verkliga företeelser. I stället talar man om nationalism som ”föreställda gemenskaper”. Beroende på vilken föreställning man har om nationalitetens grunder och nationers funktion kommer nationalismen också att ta sig olika former.
Vissa nationalister har föreställning om den svenska nationen historiskt tillhör eller innehåller enbart en viss ras eller en viss folkgrupp. I sådana fall försargumentationer att samer inte kan ha en historisk förankring i det territorium som bildar nationen Sverige. Från en sådan utgångspunkt så måste samerna invandrat senare än det ”Germanska” eller ”Svenska folket”.
I den här bloggen kommer jag med fakta visa på att så inte var fallet.

Bloggfråga?
På den här bloggen skall jag försöka möta okunskap om samernas historia med kunskap. Eller går det inte att möta okunskap med kunskap?

Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan


Inga kommentarer: