tisdag, januari 05, 2016

Samisk historieblogg som motvikt av Lars-Nila Lasko


Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia.

En annan sak som jag vill uppnå är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner!

Förhoppningsvis kommer den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com även att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia.

Men, den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har även ett djupare syfte. Det finns en stark intolerans mot samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, läser inlägg på Facebook eller i bloggar så upptäcker man snart hur utbredd intoleransen är. Förhoppningsvis kan den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com vara ett litet bidrag till förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur. Förhoppningsvis kan den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com öka toleransen för och öppna hjärtan för det samiska folket.


Förutom ovan finns även ett ytterligare syfte med den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com som har med motvikt att göra i dagens historiedebatt om samerna.
I många inlägg på nätet kan man få uppfattningen att samerna kommit relativt sent till sitt nuvarande bosättningsområde – Sápmi eller Sameland. I olika bloggar om fornnordisk religion hävdas att samerna lånat hela sin schamanism av svenskarna. På andra ställen på internet ifrågasätts arkeologifynd i norr som samiska. I rättshistoriska debatten talas om samiska rättigheter som historielösa, nya påfund och privilegier. Allt detta går att bemöta med saklighet och fakta.


Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan


Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Inga kommentarer: