lördag, januari 02, 2016

Varför en samisk historieblogg av Lars-Nila Lasko


Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com


Varför en samisk historieblogg?

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. Det är syftet med bloggen.

Men, Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har även ett annat syfte!

Inom alla yrken så specialiseras folk mer och mer. Så även bland jurister. Man kan inte vara specialist på allt i dagens lagstiftning. Särskilt inte med ca. 2000 nya ändringar i skatttelagstiftningen och ca. 1000 andra lagändringar varje år.
Bland minoriteter tror jag att utvecklingen har gått den motsatta. Som samisk jurist så blir man hela samiska folkets jurist. Vi är få jurister bland samerna som kan räknas i antal på ena handens fingrar. Å andra sidan verkar det som samer hellre vänder sig till samiska jurister än andra jurister. Den samiska allmänheten ringer oss, mejlar eller skriver brev med frågor om alla möjliga juridiska ärenden.
Samiska rättigheter är starkt förbunden med historia. Samiska rättigheter i dag vilar på urminnes hävd. För att förstå och tolka dagens rättigheter måste man förstå hur samiska rättigheter utvecklat sig över mycket lång tid. Utan att förstå samernas historia så kan man inte förstå dagens samiska situation eller dagens samiska rättigheter.

Jag får en hel del frågor varje vecka via e-post, telefon och brev. För att underlätta att svara på alla frågor som jag får så har jag startat Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com om samisk historia och rättigheter där jag skall ta allt från början till 2000-talet.  Syftet med bloggen att upplysa allmänheten om samisk historia. Men, också för att är att underlätta att svara på alla frågor som jag får.

Det enda jag är rädd för är att kanske effekten blir det motsatta, d.v.s. jag får fler frågor???


Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan


Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Inga kommentarer: