måndag, januari 04, 2016

Samisk historieblogg för att öppna hjärtan av Lars-Nila Lasko

Nu startar jag en helt ny blogg om samernas historia. Den nya samiska historiebloggen har internetadressen: www.samiskhistorieblogg.wordpress.com

Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har som syfte att vara en liten ljusfackla i mörkret och försöka sprida information om samisk historia. En annan sak som jag vill uppnå är att skapa intresse för samisk historia. Förhoppningsvis kommer Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com att inspirera andra att studera, läsa, diskutera och gärna börja blogga om samisk historia och samiska traditioner! Förhoppningsvis kommer den Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com även att underlätta att svara på alla frågor som jag får om samiska rättigheter och historia. Men, jag är inte säker. Kanske jag får mer frågor istället?????


Men, den Den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com har även ett djupare syfte.

Det finns en stark intolerans mot samerna i norr. Bara man öppnar norrlandspressens insändarsidor, läser inlägg på Facebook eller i bloggar så upptäcker man snart hur utbredd intoleransen är.

Förhoppningsvis kan den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com vara ett litet bidrag till förståelsen och respekten för samerna och samisk kultur. Förhopningsvis kan den här bloggen öka toleransen för och öppna hjärtan för det samiska folket.

Samernas historia är en del av de nordiska ländernas historia eller tvärtom. Vi har levt sida vid sida för en mycket lång tid. Under lång tid har en interaktion och utbyte av ord, kultur, religion och mycket mer skett. Trots det finns en intolerans mot samerna. Jag vägrar att tro att den är allmänt utbredd. Men, de facto så finns intoleransen mot samerna där.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas långa historia i Sameland kan detta öka förståelsen för samisk kultur och traditioner.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas historia och grunderna för samernas rätt till land och vatten kan detta öka förståelsen för samiska rättigheter.

Jag tror och hoppas att om man förklarar samernas långa historia i Sameland kan detta öka förståelsen för samiska språket och språkrättigheter.

Förutom ovan finns även ett ytterligare syfte med den nya historiebloggen på www.samiskhistorieblogg.wordpress.com som har med motvikt att göra i dagens historiedebatt om samerna. Mer om detta förklarar jag i nästa blogginlägg.


Lars-Nila Lasko
Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko
Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan


Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Inga kommentarer: